Monipuolista toimintaa

Sotilaskotiyhdistyksen toiminta mielletään perinteisesti varuskuntien läheisyydessä ja niiden alueella tapahtuvaksi kahvilatoiminnaksi. Todellisuudessa toiminta on kuitenkin monipuolista tekemistä, jossa jokaisella on mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksiaan ja oppia jatkuvasti uusia taitoja. Sotilaskotitoimintaa pystyy toteuttamaan eri muodoissa oman elämäntilanteen mukaan. Voit toimia eri jaostoissa oman kiinnostuksesi mukaan.

Tarjoilujaosto tarjoaa kahvilapalvelut varusmiehille

Liikkuva sotilaskoti (LSK) tarjoaa kahvilapalvelut varusmiehille maasto-olosuhteissa

Kirjastojaosto tarjoaa kirjastopalvelut varusmiehille

Kiltajaosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja samalla tekevät esim. pieniä askartelutöitä varusmiesten hyväksi

Kummisisarjaosto järjestää uudelle tulijalle ns. kummisisaren helpottamaan toimintaan mukaan pääsyä, kummisisar esittelee yhdistyksemme toimintaa mahdollisimman laaja-alaisesti sekä perehdyttää työvuorolle sotilaskotiin

Pikkusisarjaosto on tarkoitettu 10-16-vuotiaille sotilaskotitoiminnasta kiinnostuneille nuorille, jaoston vetäjä kehittelee heille erilaista yhdistystä ja varusmiehiä palvelevaa toimintaa, pikkusisaret voivat myös osallistua sisariltoihin ja yhdistyksen muuhun toimintaan osaamisensa ja jaksamisensa puitteissa

Tervetuloa mukaan hauskaan toimintaan!

Kirkkokahvitus Tuomiokirkolla

Yleisesti

Sotilaskodin tarkoitus on toimia maanpuolustushenkeä ja -valmiutta edistävänä toimijana osana sotilaskotijärjestöä. Kodin palvelut tukevat varusmiesten ja reservin kertausharjoituksissa olevien hyvinvointia ja jaksamista. Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys Ry on yksi valtakunnallisen Sotilaskotijärjestön jäsenistä ja toteuttaa sen strategiaa toiminnan arvojen mukaisesti.

Sotilaskotiyhdistyksen arvot ovat:

  • vapaaehtoisuus
  • yhteisöllisyys
  • osaaminen ja itsensä kehittäminen
  • luotettavuus
  • iloisuus ja palvelualttius

Sotilaskodissa

Pirkkalassa toimivassa sotilaskodissamme toimintamme koostuu kahvila- ja kioskipalveluiden tuottamisesta sekä varusmiesten käyttöön tarkoitetun kirjaston toiminnan ylläpitämisestä.

Sotilaskotimme on avoinna kesäkautta lukuun ottamatta päivittäin.

Iltaisin sotilaskotiin ovat tervetulleita varusmiesten omaiset sekä ystävät.

Sotilaskodin päivittäisestä toiminnasta vastaa palkattu henkilökunta päivällä ja vapaaehtoiset sotilaskotisisaret iltaisin ja viikonloppuisin.

Liikkuva Sotilaskoti

Perinteiset sotilaskotipalvelut ovat ajoittain varusmiesten ja reserviläisten käytettävissä myös maasto-olosuhteissa. Sisaret liikkuvat ympäri Pirkanmaata ja tarvittaessa myös kauempana sotilaskodin kalustolla ja vievät palvelut mm. metsäharjoituksiin, valatilaisuuksiin ja kutsuntoihin!