Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry:n vaiheet ja Sotilaskotityö Tampereella

Perustaminen ja toiminnan käynnistäminen

Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry:n perustava kokous pidettiin Vatialan sotilaskodissa 27.11.1956. Toiminta pantiin alulle Sotilaskotiliiton toivomuksesta, jotta saataisiin Tampereelle ja sen lähiseudulle työnjatkaja Tampereen sotilaskotiyhdistyksen lopetettua toimintansa. Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry on jo toinen yhdistys Tampereen alueella ja sotilaskotityötä on tehty Tampereella jo vuodesta 1918 alkaen. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Rouva Elna Hiillos. Toiminta käynnistettiin joulukuussa 1956, jo ensimmäisen kuukauden aikana ehdittiin järjestää mm. sisarilta, koulutusta, kirjaston uudistamisen käynnistäminen, tarjoilujärjestelyiden suunnittelu, hengellinen päivä sekä joulujuhla koko varuskunnalle.

Sotilaskoti ja henkilökunta

Ensimmäinen sotilaskoti oli parakissa Vatialassa, joka oli pääsotilaskoti vuodesta 1956 aina kodin sulkemiseen asti 31.8.1980. Lisäksi kanttiineita toimi useammassa toimipisteessä.
Tampereen Ilmatorjuntapatteristo siirtyi Ouluun vuonna 1980, joka aiheutti sotilaskodin sulkemisen.
Aitovuoren kanttiini oli vuosina 1980 – 1985 yhdistyksen ainoa sotilaskoti.
Sisariltoja ja kokouksia pidettiin Lentolan asuntoalueen huoneistossa.

Yhdistyksen koditon vaihe päättyi kuin Pirkkalan sotilaskoti aloitti toimintansa 1.7.1985, kun Satakunnan lennoston esikunta saapui Porista Pirkkalaan. Sotilaskodin vihkiäiset pidettiin 28.9.1985.

Ensimmäinen sotilaskodinhoitaja oli Vilma Mäkelä. Hän siirtyi johtamaan Vatialan sotilaskotia, koska oli tehnyt jo pitkän uran sotilaskotityössä ja mm. työskentelemällä Vatialassa on Tampereen ensimmäisen sotilaskotiyhdistyksen aikana alkaen vuodesta 1950. Mäkelä jäi kodinhoitajan tehtävästä eläkkeelle vuonna 1976, mutta jatkoi aktiivista sotilaskotityötä vapaaehtoisena. Mäkelän jälkeen yhdistyksellä on tällä hetkellä tehtävässä viides kodinhoitaja. Sotilaskotiapulaisia yhdistyksellä on ollut useita.

Myyntiautot

Yhdistyksen ensimmäinen auto hankittiin vuonna 1981. Se helpotti yhdistyksen toimintaa ja luovutettiin Satakunnan lennostolle varustettuna sotilaskotiautoksi. Nykyinen myyntiauto on kolmas ja se on otettu käyttöön 1994.

Ryhmät ja jaostot

Ensimmäisenä yhdistyksen toimintavuotena 1957 sisaret työskentelivät tarjoilu-, ohjelma- ja kirjastojaostoissa. Vuonna 1960 sisaret jakautuivat ryhmiin, joissa toimittiin vuoden 2013 kevääseen asti. Tällöin palattiin taas jaostotoimintaan.


Sotilaskotityö Tampereella ennen Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry:tä

Sotilaskotityö on alkanut Tampereella vuonna 1918, kun perustettiin Sotilaskotikannatusyhdistys. Kaupungin ensimmäinen sotilaskoti on toiminut Tampereen työväentalossa. Sotilaskotitoiminta keskeytyi Tampereella vuonna 1921, mutta tamperelaiset jatkoivat toimintaa Korialla, jossa oli päätyömaa 30 vuoden ajan. Sota-aikana v. 1939 avattiin taas sotilaskoti myös Tampereella. Toimintaa oli myös Enäjärvellä ja Myllykoskella, jossa soitlaskoti palveli sotilaita talvisodan loppuun asti. Tampereen Sotilaskotikannatusyhdistyksen sääntömuutoksen yhteydessä 1940-luvulla muuttui nimi Tampereen Sotilaskotiyhdistykseksi, joka lopetettiin vuonna 1956. Tämän jälkeen perustettiin nykyinen Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry sekä samalla myös Korian Sotilaskotiyhdistys sekä Vammalan Sotilaskotiyhdistys. Näistä Vammalan Sotilaskotiyhdistys on nyttemmin lopettanut toimintansa.